Home > Uputstvo za korišćenje
Murexin AG
Uputstvo za korišćenje
Korišćenjem ovih web stranica saglasni ste sa sledećim uslovima za korišćenje. Zadržavamo pravo da povremeno aktueliziramo uslove za korišćenje. Molimo redovno kontrolišite da li postoje izmene kod uslova za korišćenje.

Zaštita podataka
Svi lični podaci na web sajtu Murexina se obrađuju samo radi obrade Vaših zahteva i pitanja, slanja informacija o proizvodima ili radi slanja ponuda. Murexin garantuje da će se sa Vašim podacima postupati poverljivo i u skladu sa važećim odrednicama o zaštiti podataka.

Copyright
Sva prava zadržana. Tekstovi, slike, audio i video fajlovi, kao i njihov redosled na Murexin web sajtu podležu autorskim pravima Murexin AG. Reprodukcija ili presnimavanje u celosti ili samo nekog dela bez pisane saglasnosti Murexina nije dozvoljeno. Neki Murexin web sajtovi sadrže između ostalog i podatke tj. sadržaje koji podležu autorskim pravima trećih lica.

Garancija
Ovaj web sajt je urađen sa najvećom mogućom pažnjom. Uprkos tome Murexin ne može da garantuje za tačnost i nepostojanje grešaka u sadržanim informacijama. Murexin isključuje svako jemstvo za štete, koje proizilaze direktno ili indirektno iz korišćenja ovih web stranica, ukoliko iste nisu nastale usled grubog i namernog propusta Murexina.

Murexin nije odgovoran za sadržaj eksternih linkova.