Home > PREDUZEĆE > Kontakt
Murexin AG

Kontakt

Od 01.02.2013. celokupna prodaja i distribucija proizvoda marke "Murexin" će u Srbiji i u zemljama u okruženju (Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora i Makedonija) biti vršena od strane sestrinske kompanije Austrotherm d.o.o: 

Austrotherm d.o.o
SRB-14000 Valjevo
Mirka Obradovića bb 
Tel / Fax: +381 (0) 14 29 13 10 / +381 (0)14 29 13 13 
E-Mail:
office@austrotherm.rs

Deo personala koji je do 31.01.2013. bio zaposlen u Murexin d.o.o. će nastaviti sa obavljanjem svoje delatnosti u okviru kompanije Austrotherm d.o.o, pri čemu će onaj personal čija je priroda posla vezana za kancelarijski prostor biti lociran na sledećoj adresi:

Austrotherm d.o.o - predstavništvo Beograd (kancelarija za marketinško-tehničku podršku)
SRB-11030 Beograd 
Arčibalda Rajsa 27 
Tel / Fax: +381 (0)11 2369 280 / +381 (0)11 2369 281 
E-Mail:
office-beograd@austrotherm.rs