Home > Home
Murexin AG
Cenovnici proizvoda marke “Murexin” su na stranici www.austrotherm.rs

Obaveštavamo cenjene poslovne partnere kao i sve ostale potencijalne kupce proizvoda marke “Murexin” da, shodno pripajanju dosadašnje srpske kompanije Murexin d.o.o. sestrinskoj srpskoj kompaniji Austrotherm d.o.o,  sve VP-cene proizvoda marke “Murexin” mogu videti na internet stranici www.austrotherm.rs (rubrika “Downloads”, podrubrika “Cenovnici”). I dinarski cenovnik, ali i svi devizni cenovnici su tamo tako koncipirani da su najpre predstavljeni termoizolacioni proizvodi marke “Austrotherm”, a potom svi proizvodi marke “Murexin”.