Home > Građevinska tehnika
Murexin AG
Sanacija betona Repol

Sa Murexin programom za sanacije možete naći sistem koji odgovara Vašim potrebama i uz to je sertifikovan.

Murexin REPOL-proizvodi – optimalno sistemsko rešenje za sve površinske i konstruktivne popravke betona
Paleta obuhvata 23 proizvoda, od proizvoda za zaštitu, za poboljšanje prijanjanja do ojačanja, preko maltera za saniranje do smanjene emisije CO2.

REPOL program nudi sve komponente sistema za statički relevantne (R3, R4), statički nerelevantne (R1, R2) i predhodne popravke betona. Svi proizvodi iz REPOL programanose oznaku CE i marku kvaliteta „proizvodi za popravku“ prema ÖVBB. Ispitani su prema ÖNORM EN 1504, kao i prema ÖVBB uputstvima „Održavanje i popravka betonskih i čelično-betonskih konstrukcija“.

Učvršćivanje pukotina i podloga
Injekciona smola Repol EP 16 • Injekciona smola Repol PU 18 • Paker za injektiranje Repol IP 10 • Pena za zaustavljanje vode Repol W-PU 14
Priprema podloge
Izolacija za mostove Repol BI 70 • Vezivni malter Repol HS 1 • Zaštitni premaz za armaturu Repol BS 7
Popravka
Fini malter za sanaciju Repol SM 20 • Grubi malter za sanaciju Repol SM 40 • Laki malter za sanaciju Repol LM 20 • Masa za završno gletovanje Repol BS 10 W • Masa za završno gletovanje Repol BS 05 G • Masa za završno gletovanje Repol BK 05 • Malter za zalivanje Repol VM 30 • Brzi gotovi malter Repol FM 20 H • Brzi gotovi malter Repol FM 20 TS
Izjednačavanje
Flex masa za izjednačavanje Repol ES 10 • Flex masa za izjednačavanje Repol ES 03
Naknadna obrada površinskih sistema
Silikonska impregnacija Repol S4 • Epoksidna impregnacija Repol EP 1 • Zaštita od isparenja Repol CS 1 • Boja za beton Repol BF 1

NOVOSTI