Home > Energy Saving System
Murexin AG
Murexin ENERGY SAVING SYSTEM

U vreme promena klime, stalnog povećanja cena energije kao i globalnim tendencijama za uštedom energije u skladu sa ekološkim standardima, treba voditi računa o termoizolovanosti prostora u kome boravimo. Pored zakonske regulative na ovu temu koja će morati da bude zadovoljena pri izgradnji objekata (energetski pasoš), sama vrednost objekta koji je pravilno termoizolovan raste i do 20%. Kada se govori o fasadnim sistemima koji se primenjuju, najčešće se spominje skraćenica ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems. Fasadni sistemi se sastoje od Austrotherm termoizolacionih ploča koje se mineralnim lepkovima fiksiraju za konstrukciju, dodatno i odgovarajućim tiplovima. Na ovakvoj površini izvodi se sloj mineralnog lepka sa armirajućom fasadnom tekstilno-staklenom mrežicom (kako bi se obezbedila fleksibilnost sloja i njegova ravnoća). Uz predhodnu pripremu površine fasadnom podlogom (nanosi se valjkom na armirani sloj lepka) kao finalni sloj radi se zavrni fasadni malter. Završni fasadni malter ima dve uloge - estetsku, svojom strukturom i bojom kao i zaštitnu, svojim slojem minimalne debljine od 1,5mm čime se svi nabrojani slojevi štite od spoljašnjih uticaja. Ovi malteri mogu biti različitih hemijskih struktura – akrilna, silikatna i silikonska, koje se razlikuju po osobinama kao što su paropropusnost, hidrofobnost, rezistentnost na prljanje i elastičnost. Sama završna struktura se takođe može razlikovati kao i veličina zrna.

Murexin je austrijski proizvođač čitave palete materijala za završne radove u građevinarstvu sa tradicijom od preko 80 godina.

Murexin nudi atestirane sisteme od strane ovlašćenih evropskih instituta (EOTA – European organisation for Technical Approvals) i to u dve varijante (zavisno od vrste termoizolacionih ploča):

Murexin Energy Saving System EPS
Ovaj sistem se sastoji od Austrotherm EPS ploča od ekspandiranog polistirena, izravnate fleksibilnim, paropropusnim armaturnim slojem, otpornim na pucanje, koji se sastoji od izravnavajuće mase (Energy Star) i tekstilno-staklene mrežice (Murexin Energy Textile). Na taj se sloj nanosi univerzalni predpremaz (Energy Primer). Poslednji sloj je tankolsojni, završni dekorativni malter visoke paropropusnosti (Energy Furioso). Murexinov sistem Energy Saving System EPS prikladan je za sve podloge, stare i nove građevine, porodične kuće i stambene zgrade, kao i za nestambene objekte.

Murexin Energy Saving System Mineral
Ovaj sistem se sastoji od ploča od mineralne vune izravnate fleksibilnim, paropropusnim armaturnim slojem sastavljenim od izravnavajuće mase (Murexin Energy Top) armirane tekstilno-staklenom mrežicom (Murexin Energy Textile). Na to se nanosi univerzalni predpremaz (Murexin Energy Primer). Kao završni sloj služi tankoslojni završni malter visoke paropropusnosti (Energy Crystal). Murexinov sistem Energy Saving System Mineral prikladan je za sve podloge, stare i nove građevine, porodične kuće i stambene zgrade, kao i za nestambene objekte.

Prilikom proveravanja karakteristika sistema, ispituju se: toplotni otpor, čvrstoća prianjanja na podlogu, otpor na čupanje, otpor na prodiranje, gorivost, smičuća čvrstoća armirajuće stakleno tekstilne mrežice, čvrstoća armirajućeg sloja , upijanje vode, otpornost na udar, paropropusnost, trajnost i prionljivost završnog maltera na armirajući sloj. Ovako ispitani sistemi pružaju potpunu sigurnost i garantuju kvalitet. Ako se pridržavate svih normi i smernica u izboru materijala pred Vama je pouzdano rešenje. Kvalitet u velikoj meri zavisi od samog načina izvođenja i pridržavanja normi koje propisuje sistem kao i proizvođač materijala.

Naš termoizolacioni vezni sistem sprečava gubljenje toplote, kao i prodiranje hladnoće, i na taj način štedi i energiju i troškove grejanja. Ali, ne smanjuju se samo troškovi grejanja, već i emisija CO2 – a time činimo nešto izuzetno dobro za čovekovu okolinu.

Austrotherm d.o.o
SRB-14000 Valjevo
Mirka Obradovića bb
Tel / Fax: +381 (0) 14 29 13 10 / +381 (0)14 29 13 13
E-Mail: mailto:office@austrotherm.rs