Home > PROIZVODI > Energy Saving System
Murexin AG
Energy CRYSTAL
Pastozni, mineralni, silikatni tankoslojni završni malter; pripremljen za upotrebu; u žljebastoj (R) ili izgrebanoj (K) strukturi, beli ili toniran, za spoljašnju i unutrašnju primenu, za ručno ili mašinsko obrađivanje.
Mineralan, otporan na vremenske prilike, vodoodbojan, visoko difuzan, teško zapaljiv.Za zaštitu i oblikovanje fasada i unutrašnjih zidova na starim i novim mineralnim malterima i zaglađenim masama, na betonu, u zaštiti spomenika, kod renoviranja i kao završni sloj kod Energy Saving System STAR (mineralna vuna). Asortiman boja: 200 nijansi Eurocolours
Potrošnja: Izgrebana struktura K 1,5 mm: ca. 2,5 kg/m²; Izgrebana struktura K 2 mm: ca. 3,2 kg/m²; Izgrebana struktura K 3 mm: ca. 4,2 kg/m²; Žljebasta struktura R 2 mm: ca. 2,8 kg/m²; Žljebasta struktura R 3 mm: ca. 3,9 kg/m²
Info-Box
Tehnički list
Sigurnosni list
30 kg K 1,5 plast.kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5303
30 kg K 2 plast.kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5304
30 kg K 3 plast.kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5305
30 kg K 2 plast.kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5306
30 kg K 3 plast.kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5307