Home > PROIZVODI > Energy Saving System
Murexin AG
Energy BRILIANT
Pastozni, akrilni, tankoslojni završni malter; organski vezan; pripremljen za upotrebu; u žljebastoj (R) ili izgrebanoj (K) strukturi, beli ili toniran, za spoljašnju i unutrašnju primenu; za ručno ili mašinsko obrađivanje.
Postojan na atmosferske uticaje, vodoodbojan, paropropusan, difuzan, lako se pere, visok nivo mehaničke opteretivosti, laka obrada.
Asortiman boja: 200 nijansi Eurocolours
Potrošnja: Izgrebana struktura K 1,5 mm: ca. 2,5 kg/m²; Izgrebana struktura K 2 mm: ca. 3,1 kg/m²; Izgrebana struktura K 3 mm: ca. 4,1 kg/m²; Žljebasta struktura R 2 mm: ca. 2,7 kg/m²; Žljebasta struktura R 3 mm: ca. 3,9 kg/m²
Info-Box
Tehnički list
Sigurnosni list
30 kg K 1,5 plast. kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5103
30 kg K 2 plast. kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5104
30 kg K 3 plast. kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5105
30 kg K 2 plast. kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5106
30 kg K 3 plast. kanta 1 pal. = 16 kom. 2 5107