Home > PROIZVODI > Energy Saving System
Murexin AG
Energy PRIMER
Univerzalno primenljiv predpremaz, gotov za upotrebu, na bazi ograniskih veziva. Za poboljšanje prijanjanja i ujednačavanja upojnosti pre završnog dekorativnog maltera i boje; omogućava ujednačenost nijanse završnog sloja.
Za spoljašnju i unutrašnju primenu; za naknadnu obradu sa Energy Briliant, Crystal/Furioso/Creative i sa Colour Briliant/Crystal/Furioso.

Potrošnja: ca. 0,15 kg/m² na zaglađenim površinama; ca. 0,30 kg/m² na malterisanim površinama
Info-Box
Tehnički list
Sigurnosni list
25 kg plast. kanta 1 kom., 1 pal. = 16 kanti 2 2815